Zasady składania reklamacji towaru

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne.

 

Po wykryciu wady mają Państwo prawo:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.

Informujemy, że dział techniczny MultiBooth rozpatruje reklamacje w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, zazwyczaj są to 3 dni robocze. MultiBooth odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

 

Przebieg reklamacji

 

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z instrukcją:

 1. Zapoznaj się z zasadami reklamacji.
 2. Wypełnij formularz reklamacji, który znajduje się poniżej.
 3. W przeciągu 1 dnia roboczego otrzymasz email z instrukcją postępowania, zapozna się z nim.
 4. Zabezpiecz i zapakuj niesprawny produkt.
 5. Wyślij przesyłkę na podany w email z instrukcją adres wraz z dowodem zakupu.

Formularz reklamacyjny

Produkt*
Numer dokumentu zakupu*
Data zakupu*
Data wystąpienia usterki
Opis usterki*
Imię i nazwisko*
Nazwa firmy
Adres*
Kod pocztowy*
Miasto*
Numer telefonu*
Adres email*
Dodatkowe uwagi

Zasady reklamacji

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji, prosimy o zapoznanie się z opisanymi poniżej zasadami:

 

 1. Przed odesłaniem sprzętu prosimy o upewnienie się, iż produkt faktycznie jest niesprawny.
 2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego.
 3. Do reklamowanych produktów należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny potwierdzający zakup).
 4. Towar należy starannie zapakować, aby zapewnić bezpieczny transport i zapobiec kolejnym uszkodzeniom.
 5. MultiBooth nie odbiera paczek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.
 6. Zwrot kosztów przesyłki dla klienta następuje po uznaniu przez serwis reklamacji. Jest to kwota zgodna z najtańszą oferowaną formą dostawy – czyli 9,90 zł.
 7. Prosimy odsyłać tylko reklamowany przedmiot, bez dodatkowych akcesoriów czy pokrowców.
 8. Samodzielna naprawa, przeprowadzona przez osoby nieuprawnione, tj. nie będąca naprawą przez firmę MultiBooth, pozbawia Klienta prawa do dalszego reklamowania.
 9. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt okaże się sprawny firma MultiBooth pobierać będzie opłatę za ekspertyzę, testy oraz koszty wysyłki (w formie przesyłki pobraniowej).
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).
 11. Odesłanie sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi zasadami.